Grand Fiære – positivt for Moldes utvikling

Gjennom Grand Fiære vil en ny og attraktiv bydel vokse frem på en måte som samler og styrker byen og regionen.

Dette prosjektet vil ha stor positiv effekt for Molde. Urbane kvaliteter utvikles når folk bor nært sentrum og lettere kan benytte tilbudet til ulike tider av døgnet.

Bolig og kontor
Totalt planlegges det å bygge ca 150 sentrumsnære leiligheter i Grand Fiære, i tillegg til en del næringsareal, først og fremst kontorbygg. Industrien vil etter hvert flytte vekk fra området.

Gang- og sykkelavstand
Boligene i Grand Fiære vil ha gang- eller sykkelavstand til de aller fleste arbeidsplassene i Molde. At flere velger å ta sykkelen eller bena fatt til og fra jobb, vil være positivt for byen på flere måter, det gir mer liv i bybildet og mindre biltrafikk, noe som er i tråd med nasjonale myndigheters ønske for trafikkutviklingen i byområder.

Styrke for ingeniørmiljøet
Det brede og varierte botilbudet i Grand Fiære vil i seg selv styrke Molde som arbeidssted. I tillegg vil det medføre at boligkjøperne får flere valgmuligheter ved at en del av de som kjøper leilighet i Grand Fiære flytter fra andre typer boliger som blir tilgjengelige på markedet. For det solide ingeniørmiljøet i Grandfjæra vil det være positivt at nye og attraktive boliger bygges i umiddelbar nærhet til arbeidsplassene. I prosjektet legges det også vekt på lett tilgang til friluftsliv på sjøen, for eksempel kajakkpadling, noe som ofte er viktig for de som skal rekrutteres til ingeniørbedriftene.

Bindeledd for handel
Grand Fiære vil være et godt bindeledd mellom de to handelsområdene i byen, og i så måte styrke både sentrum og kjøpesentrene lenger øst.

Viktig brikke
I det hele tatt vil Grand Fiære være en viktig brikke i å utvikle Molde og regionen videre. Tomteeierne har lagt store ressurser bak ønsket om å utvikle området på en måte som øker Moldes attraktivitet.

Fire byggetrinn
Utbyggingen vil etter planen skje i fire byggetrinn.

Mot sjøen
Grand Fiære vil videreføre en etterlengtet utvikling av byen mot sjøen, med promenader og folkeliv langs sjøkanten. Promenaden langs sjøen i Grand Fiære blir offentlig tilgjengelig og er utformet på en slik måte at den skal innby til å bruke området aktivt.

Arkitektur
Arkitekturen legger vekt på at prosjektet skal passe godt inn i Molde sentrums formasjon – både i forhold til bukta som går inn mot Torget og ved å danne en arkitektonisk sammenheng med bebyggelsen fra Seilet til Grandfjæra. Det er arkitektene bbw som står bak utformingen av Grand Fiære.

Siktlinjer
Det legges opp til god plass mellom byggene, slik at det blir grønne lunger og gode siktlinjer ut mot sjøen.