Følger utviklingen i boligmarkedet

Grand Fiære Utvikling AS følger boligmarkedet nøye fremover, og vil se på eventuelle behov for å tilpasse en etappevis utvikling av prosjektet. Medinvestorer som hentes inn i prosjektet vil også være med å påvirke detaljplanleggingen og optimal fremdrift.