Omregulering av området

Grand Fiære Utvikling AS har det siste året arbeidet med omregulering av området. Den 23. oktober 2020 ble nye plandokumenter sendt inn til Molde kommune for behandling.