Forslag til ny reguleringsplan ble sendt til Molde kommune for behandling den 23. oktober 2020. Dokumenter tilknyttet reguleringssaken vil være tilgjengelig på Molde kommune sin planportal så snart kommunen vedtar at planen skal legges ut til høring.

Illustrasjonene viser et skisseforslag for hvordan området planlegges utviklet i henhold til det nye reguleringsforslaget.