Utredninger og illustrasjoner

Det er lagt store ressurser i omfattende utredninger av alle forhold knyttet til Grand Fiære. Utredningene danner grunnlaget for forslag til reguleringsplan.

En rekke illustrasjoner er utarbeidet for å gi et godt bilde av hvordan prosjektet vil se ut fra ulike vinkler.

Vedtak klagebehandling - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (PDF)

Reguleringsvedtaket fra Molde Kommune (PDF)

Reguleringsplan (PDF)